Kuivaketju10 vähentää merkittävästi kosteusvaurion riskiä

Kuivaketju10 on kokonaisvaltainen toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa.

Rakentamisen Laatu RALA ry vastaa Kuivaketju10:n ylläpidosta ja jatkokehityksestä. Tietoa aiheesta löytyy RALAn verkkosivuilta, josta löydät esimerkiksi Kuivaketju10:n sähköisen järjestelmän.

Pääteesit

  • Toimenpiteet kohdennetaan 10:een keskeisimpään kosteusriskiin.
  • Valitut kosteusriskit torjutaan kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.
  • Torjumisen onnistuminen todennetaan jokaisen riskikohdan osalta.

Mikä on Kuivaketju10

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista.

Suunnittelutyön aikana arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja sähkösuunnittelijat tarkentavat Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen kyseisen hankkeen erityispiirteisiin, millä varmistetaan kosteusriskien kokonaisvaltainen hallitseminen.

Erityispiirteet voivat aiheutua esimerkiksi asemakaavasta, rakennuspaikasta, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuista tai materiaalivalinnoista. Kuivaketju10 alkaa siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä henkilö tai yritys tekee päätöksen hankkeen toteuttamisesta toimintamallin mukaisesti. Päätös velvoittaa kiinnittämään hankkeeseen jo alkuvaiheessa kosteuskoordinaattorin, joka valvoo ja ohjaa tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteutumista koko prosessin ajan. Suunnittelijoiden tulee osoittaa, että he ovat huomioineet suunnitelmissaan riskilistan ja todentamisohjeen. Urakoitsija puolestaan toteuttaa suunnitelmat ja todentaa ja dokumentoi riskejä sisältävien kohtien onnistuneen toteutuksen. Koordinaattorin yhtenä tehtävänä on varmistaa ja hyväksyä suoritettu todentaminen.

Rakennusprosessin eri vaiheisiin kohdennetun toimintaohjeistuksen Kuivaketju10:n käyttämiseksi löydät ”Toimintaohjeet”-osiosta.

Toimintaohjeet

Tilaaminen

Kuivaketju10:n käyttäminen alkaa aina tilaajan päätöksestä toteuttaa hanke toimintamallin periaatteiden mukaisesti. Päätöksen jälkeen tilaajan ensimmäinen tehtävä on kiinnittää hankkeeseen mukaan pätevä kosteuskoordinaattori, joka koordinoi tilaajan valtuutuksella Kuivaketju10:n toteuttamista koko rakennushankkeen ajan. Vaativuudeltaan tavanomaisissa hankkeissa tilaaja voi itse toimia koordinaattorina suunnittelutyön alkamiseen asti. Tilaajan tulee sopia suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa jo tarjouspyyntövaiheessa käytettävästä toimintamallista. Kuivaketju10:n käyttö tulee kirjata pakollisena vaatimuksena myös lopullisiin suunnittelu- ja urakkasopimuksiin.

Tilaajan velvollisuuksiin kuuluu antaa hankkeen suunnitteluun, työmaavaiheeseen ja rakennuksen käyttöönottoon realistinen aikataulu. Kokonaisaikataulun riittävyys täytyy arvioida koordinaattorin kanssa ensimmäisen kerran jo tilaamisvaiheessa. Myöhemmässä vaiheessa aikataulun realistisuus täytyy arvioida uudelleen yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Aikataulun riittävyyttä pitää arvioida suhteessa esimerkiksi toteutuksen ajankohtaan, rakennuspaikkaan, arkkitehtuuri- ja rakenneratkaisuihin sekä materiaalivalintoihin. Epärealistinen aikataulu vaikeuttaa merkittävästi toimintamallin onnistumista.

Jos kohteelle halutaan hakea rakennusvaiheen RALA Kuivaketju10-status käyttöönoton yhteydessä, päätös on tehtävä ja aie kirjattava järjestelmään jo tilaamisvaiheessa.

Yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet löydät tilaamisen ohjekortista sekä pientaloille, asuinkerrostaloille sekä toimistorakennuksille laaditusta käytön ja ylläpidon riskilistasta.

Yhteyshenkilöt

Rune Paananen,
Rakentamisen Laatu RALA ry
0505226764
etunimi.sukunimi@rala.fi

Pekka Seppälä,
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry
0447032721
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Haluatko lisätietoja?

Laita meille viestiä niin olemme yhteydessä.