Juho Kess: Kuivaketju10 alan yleiseksi toimintatavaksi

SamiUncategorizedLeave a Comment

Kuivaketju10-toimintamallia on testattu ja otettu käyttöön useissa rakennushankkeissa osana Paremman laadun puolesta -hanketta. Hankkeen päätavoitteena on parantaa rakennus- ja kiinteistöalan laatua. Kosteudenhallinta on yksi testattava laadun osa-alue tässä ATL:n, RAKLI:n, RT:n ja SKOL:n ja RALA:n kokoamassa yhteishankkeessa. Laatupilotit ovat vielä alkuvaiheessa, mutta jo saadut kokemukset ovat olleet kannustavia. Toimintamallin ansiosta on tunnistettu ja torjuttu riskejä, jotka todennäköisesti muuten olisivat päässeet

Kuivaketju haltuun oululaisessa rivi- ja luhtitalossa

SamiUncategorizedLeave a Comment

Kuivaketjun hallintaan panostetaan Oulussa: Oulun rakennusvalvonta ja ympäristöministeriö kehittävät yhdessä koko rakennusalan kanssa Kuivaketju10-toimintamallia, jonka pilotoinnissa Sivakka-yhtymä Oy on mukana. Sivakka-yhtymän pilottikohde Oulun Sivakka Oy / Saunamajurin suunnittelu aloitettiin vuonna 2015, ja projekti on edennyt niin, että rakennuttajapäällikkö Kari Puotiniemi voi jo kertoa toimintamallin hyödyntämisestä.

Sivakka-yhtymä Oy rakennuttaa Ouluun rivi- ja luhtitaloja, joihin tulee yhteensä 49 asuntoa. Rakennusvaihe aloitettiin kesän

Katja Outinen: Kuivaketju10:n taustalla on eduskunnan kannanotto rakennusten kosteus- ja homeongelmista

SamiUncategorizedLeave a Comment

Ympäristöministeriö käynnisti vuonna 2014 yhdessä Oulun rakennusvalvonnan kanssa hankkeen monistettavien menettelytapojen luomiseksi rakentamisen kokonaisvaltaisen kosteudenhallinnan varmistamiseksi rakentamisen lupakäytäntöön liitettävien ohjaus-, tuki- ja yhteistoiminnan keinoin. Hankkeen edetessä sen nimeksi keksittiin Oulussa Kuivaketju10.

Hankkeen käynnistämisen taustalla on eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö rakennusten kosteus- ja homevaurioista (TrVM 1/2013 vp) ja mietinnön mukainen 14 eri toimenpidekohtaa sisältänyt eduskunnan kannanotto (EK 5/2013 vp) samaisesta aiheesta toukokuussa

Sami Saari: Kuivaketju10:llä ja yhteistyöllä läpimurtoon

SamiUncategorizedLeave a Comment

Kaikkien rakennushankkeen osapuolien tiiviillä yhteistyöllä Kuivaketju10-toimintamallilla on edellytykset läpimurtoon kosteus- ja homevaurioiden torjunnassa. Toimintamallin kehitystyötä on tehty nyt aktiivisesti useamman henkilön voimin lähes parin vuoden ajan ja työ alkaa tuottaa tulosta.

Oulussa tehdyn peruslinjauksen jälkeen Kuivaketju10:n kehitystyöhön ovat osallistuneet useat eri rakennusalan tilaajat, suunnittelijat ja urakoitsijat, etujärjestöistä mm. RAKLI, SKOL, RT ja RALA sekä suurimmat rakennusvalvonnat sekä tietysti ympäristöministeriö. Tavoitteena